Průnikem do biologie učení vstříc kouzlu vlastního objevování.

SAMOUCKÁ LABORATOŘ – UČENÍ PRO ŽIVOT

Chtěli byste změnit způsob, jakým jste účastni na učebních procesech dětí či dospívajících? Chtěli byste sami projít proměnou a v těsném kontaktu s nimi se naučit rozpoznávat a respektovat jednotlivé vývojové etapy a skrze vlastní prožitky a probuzením hravosti se společně otevřít kouzlu autonomního objevování?

KDO JSME?

Dobrý den, jsem Esperanza Chacón.

Na dráhu samouctví jsem se vydala v okamžiku, kdy se začalo mé pátrání po vhodném vzdělávacím prostoru pro mou tehdy malou dcerku a to pravé místo se ukázalo být Pestalozziho experimentální centrum (Centro Experimental Pestalozzi), kterému se s láskou přezdívalo „Pesta“. Tam jsme se skupinou báječných lidí utvořili pedagogický tým, který po dobu pětatřiceti let udržoval a praktikoval teoretické i praktické základy NEDIREKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, jehož koncept se podařilo rozšířit i do několika dalších zemí. V zájmu zachování a dalšího šíření semínka jsme společně s Rebekou a Mauriciem Wildovými a s Edgarem Espinosou zkoncipovali studijní teoreticko-praktický pedagogický program „Přivést k životu paradigma pro-život“ (Activando un Paradigma de la Vida), který se mezi lety 2009 až 2014 nesčetněkrát zopakoval jak v Ekvádoru, tak i v zahraničí, a dočkal se vřelého přijetí. Mimoto jsem rovněž v Ekvádoru spoluzaložila cílené společenství, jehož ustavujícími prvky jsou alternativní ekonomický systém s vlastními komplementárními měnami, dále pak jiný přístup k nemoci a zdraví a konečně vzdělávání v rámci rodiny a komunity. V roce 2016 jsem se společně se skupinou rodičů z kostarické ekovesnice Lev-partners stala jedním ze spoluzakladatelů alternativního vzdělávacího zařízení Casa Sulà.

Dobrý den, mé jméno je Edgar Espinosa.

V rámci vzdělávacího programu pro bilingvní kečuánské učitele jsem sepsal Příručku matematiky (CEDIME, Ekvádor, 1993), dále jsem spoluautorem knihy Kouzlo vlastního objevování. Nejen pro dospělé, kteří vzdělávají své děti doma, jsem v rámci platformy UDEMY připravil zatím první část workshopu „Probuzení operativity“, který má sloužit k tomu, aby si dospělí mohli nejprve sami uchopit matematiku s porozuměním, a díky takto zvnitřněné autentické zkušenosti posléze doprovázeli děti v harmonické atmosféře, která se vyznačuje hladkými vztahy mezi generací rodičů a dětí. Mezi lety 2002 až 2014 jsem v jedenácti ekvádorských provinciích koordinoval tzv. Centra pro autonomní činnost (Centros Para Actividades Autónomas), známá pod zkratkou CEPAS, kde se samy rodiny ujímají vzdělávání svých dětí za obecné podpory celého místního společenství.

Zveme vás

Osvojit si praktické i koncepční nástroje s cílem moci dětem i dospělým předávat ucelené kognitivní, emoční a sociální zkušenosti.

Stát se svědky takřka alchymického procesu, v němž se prolíná hra a učení, uchopujeme-li do vlastních rukou hmatatelné účelné předměty, které odpovídají přirozené potřebě smyslů i veškeré naší tělesnosti potýkat se s konkrétními skutečnostmi

Naše studijní nabídka je koncipována do několika jednotlivých modulů, jež na sebe vzájemně navazují.

nadcházející semináře

Hledáte vzdělávací alternativu, která by podpořila celostní rozvoj člověka? Podívejte se na naše studijní semináře nedirektivního vzdělávání určené rodinám a vzdělávacím komunitám a iniciativám!