Naše praxe

Naše praxe je vedena přáním aktivovat důvěru v život.

Naše praxe je vedena přáním aktivovat důvěru v život. a jeho procesy a napříč jednotlivými obdobími života poskytovat lidské bytosti prostor k harmonickému rozvoji a růstu jak v kruhu rodiny, tak také v širším společenském kontextu na půdě různých tradičních nebo komunitních vzdělávacích zařízení praktikujících nedirektivní přístup. Jinak řečeno, budovat takovou atmosféru, v níž se posléze všichni příslušníci daného společenského uskupení mohou cítit dobře a zažívat uspokojení.

Projít si proces osobní proměny a následně být s to ujmout se vzdělávání vlastních či dalších dětí a dospívajících vždy v souladu s jejich momentálním stupněm zralosti, dle jejich osobního rytmu a individuálních charakteristik. Takový krok je možný, pokud se budeme umět pozastavit a rozhlížet se kolem jako pozorovatelé ve stavu „vědomé duchapřítomnosti“. Díky takovému vnitřnímu rozpoložení budeme moci pokaždé znovu porozumět autentickým potřebám toho kterého jedince a posléze je využít jako vodítko při tvorbě prostředí a veškerých podmínek, bez nichž nelze autentické potřeby naplňovat.

S tvorbou připraveného prostředí je spjato hned několik různých hledisek. Jedno z nich spočívá v odhalení tajemství skrytém v otázce po lidské přirozenosti a potenciálu. Odpovědi se začnou hlásit, jakmile budeme prostředí utvářet a upravovat dle konkrétních projevů činorodosti toho kterého dítěte, dospívajícího či dospělého člověka. Právě tyto projevy jsou totiž ukazatelem, díky němuž budeme moci daný životní prostor obohacovat o vhodné hravé a didaktické materiály a průběžně je doplňovat a proměňovat a vůbec uzpůsobovat celkový řád veškerého zázemí. Podněty, které přicházejí z prostředí, v němž pobýváme, pohánějí dynamiku vlastního objevování a aktivují umění učit se, jak se učit. A to je základ samouctví coby přirozeného, biologicky ukotveného procesu.

Vítejte ve světě, kde se učení děje ve hmatatelných niterných souvislostech!

Komu je naše nabídka určena?

LaNabídka projektu Laboratorio Autodidacta je určena rodičům a všem dospělým, kteří jsou jako doprovod jakkoli přítomni autonomním učebním procesům. Je důležité mít na paměti, že pravý učební proces se zakládá na interakci s konkrétními skutečnostmi.

Co budete moci objevit?

Že matematiku, jazyk i ostatní vědecké disciplíny lze uchopit jako vnitřní prožitek.

Jaký je potenciál hravosti?

SkutečnPravá přirozenost veškerého učení si žádá uchování hravosti a její impulzivnosti. V týchž dynamikách se i my, dospělí, znovu spojujeme se svým vnitřním dítětem.

Co značí autonomie a sebeřízení?

MontesMateriály a pomůcky inspirované systémem montessori jsou již ze své podstaty autonomní. A to značí, že si s nimi děti mohou hrát a pracovat zcela nezávisle a při zachování veškeré vlastní svébytnosti.