Co děláme?

CO DĚLÁME?

Nabízíme studijní teoreticko-praktické workshopy, a to jak prezenční formou, tak také online.

Rodinám, které se rozhodly ujmout vzdělávání svých dětí v rámci domácího či komunitního vzdělávání, a tak na sebe převzaly nesmírnou výchovnou i pedagogickou zodpovědnost a vážný společenský závazek, poskytujeme poradenské služby, které spočívají ve výlučném a pravidelném pedagogickém doprovodu a monitorování. 

Nabízíme možnost zavádění připraveného-a-uvolněného-prostředí. Na úvod vždy předložíme obecný projektový rámec s jasně danými etapami provedení, harmonogramem, rozpočtem a seznamem potřebného materiálu.

Nabízíme také dílny zaměřené na výrobu operačních didaktických pomůcek a materiálů i na jejich používání. Tyto workshopy pořádáme jakožto průvodní doplněk teoretické stránky celého programu a konají se vždy tam, kde o ně rodina či jakákoliv vzdělávací iniciativa požádá.

Účastníkům nabízíme možnost pracovat na získání či obnovení vlastní emoční rovnováhy a společenské stability, stranou diktátu tradičního školského systému, jenž poznamenává veškerý rytmus rodinného života.

Dále účastníkům nabízíme také příležitost seznámit se se širokou škálou rozmanitých nástrojů a prostředků, díky nimž mohou posléze sami tvořit vhodné prostředí a být svědky toho, jak se děti učí s radostí a s neutuchající zvídavostí, se zájmem zkoumají svůj životní prostor a baží po zkušenostech, které je obohacují a podněcují jejich celostní růst a zrání.

Účastníkům se rovněž nabízí příležitost aktivovat veškerý svůj potenciál, především pak schopnost „učit se, jak se učit“ a schopnost sebepoznání.

Účastníkům nabízíme příležitost si uvědomit, že dospělá osoba představuje v životě dítěte zcela klíčového ukazatele: buď je tím, kdo napříč jednotlivými vývojovými etapami přispívá k rozmachu vkladů a k rozkvětu vrozeného potenciálu daného lidského organismu, anebo naopak stojí takovému rozmachu v cestě a brzdí jej.