Srdce s okamžiky světla a stínu

Autor: Esperanza Chacón

Jednoho dne hrála Violeta se skupinou přátel karty a všechno šlo hladce, dokud nepoložila na stůl špatnou kartu a nevypadla ze hry. Nepříjemný pocit z toho, že prohrál, byl tak silný, že hodil.

Chtěla také napadnout svou sestru a lidi vedle ní, a i když se k ní přiblížil dospělý, utekla a běhala všude možně.

Z paradigmatu respektu k životním procesům vyplývá, že uspokojení potřeb, ať už jsou jakékoli, vede k blahobytu. Proto člověk prožívá stav vnitřní plnosti a radosti. Naopak v případě nenaplnění potřeby rozvoje nebo přežití – obojí je pro bytí a bytost podstatné – se v důsledku prožívaného zklamání množí pocit neštěstí.

Když se nám to, co chceme, nepodařilo a cíle nebylo dosaženo, zvláště pokud se jedná o něco, po čem toužíme, jako v popsaném zážitku “vítězství ve hře”, který nás nevědomě přibližuje zdánlivému pocitu uspokojení. Vykládám si to tak, že dítě má nějaký nedostatek, který si potřebuje kompenzovat, protože je posedlé touhou neprohrát, což vyvolává výše popsané projevy, tedy určité “chování”.

Proč dítě reaguje útokem nebo útěkem?

Není tak snadné předpokládat chybu, protože jsme naprogramováni tak, abychom neprohrávali. Již v raném dětství jsme byli vedeni k tomu, abychom odsuzovali chyby, nesměli jsme se ani mýlit, a když jsme se mýlili, byli jsme za to káráni nebo trestáni; to odpovídá tomu, že se necítíme přijati takoví, jací jsme. Dokonce jsme byli hodnoceni jako neschopní, “budižkničemové”. To může být důvod, proč se stydíme za to, že se mýlíme nebo prohráváme, a navíc se bojíme odmítnutí nebo opovržení.

Stejně tak pocit zklamání, který zažíváme, když se nám nedaří, je doprovázen koktejlem emocí a reakcí v závislosti na konkrétním případu. Tyto projevy se nazývají frustrace, která s sebou přináší: hněv, smutek, stud,

závist a žárlivost, což jsou známky vnitřní bolesti, které jsou zřejmě záminkou k rozdmýchání citových ran. Krize jsou tedy příležitostí k restrukturalizaci nesouvislých zkušeností.

Často se také stává, že zaměňujeme autentické za zástupné nebo naopak; jejich neznalost nám neumožňuje je rozlišit; například tělesný pohyb – motorika – je autentickou potřebou: plazení, lezení, chůze, skákání, běh atd. V případě touhy po zmrzlině nebo po výhře ve hře se sice jedná o touhy, ale nejsou pro život nezbytné a neovlivňují vývoj. Nespokojenost však zanechává hořkou příchuť.

Neuspokojené potřeby vyvolávají neštěstí, jak bylo uvedeno výše, což může vyvolat neočekávaný proces, protože v některých případech zahrnuje: záchvaty vzteku, záchvaty vzteku, manipulace a pláč, který má upustit páru (v ideálním případě). Při analýze těchto projevů vidíme dítě, které hledá něco podstatného, čímž myslím náklonnost – pozornost, a které ji možná nedostává a nahrazuje ji kompenzacemi. Dostatečně citlivě vnímat životní pocit a sdělit, že se snažíme pochopit, co se děje.

Pokud se doprovázející osoba cítí ovlivněna emocemi dítěte nebo se necítí být ochotna o dítě pečovat, je vhodnější být upřímný a vyhledat pomoc.

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že lidský organismus je vybaven obrovskými prostředky k seberegulaci a že lidský organismus má velkou schopnost seberegulace, Pláč je přirozeným způsobem uvolnění napětí, pokud má dítě pocit jistoty a bezpečí, že je jeho integrita chráněna. V takovém případě se život stává lehčím, protože se uvolňuje nahromadění minulých a současných neadekvátních zkušeností.

Proč podporovat dítě fyzicky a emocionálně, když je v krizi?

V případě agrese se nepovažuje za vhodné východisko. Možná, že v tu chvíli hněv opadne, ale drama bude pokračovat uvnitř. Je známo, že agresivita je programem přežití druhu – útok a útěk – pro případ ohrožení jeho integrity.

Každodenní incident, ať už vznikne ve vztahu mezi dvěma lidmi jakkoli, si nezaslouží agresivní reakci, protože napětí neuvolňuje, naopak ho zvyšuje a stupňuje.

Z výše uvedeného důvodu jakýkoli druh násilí tlumíme, vyhýbáme se mu a v případě nutnosti tak činíme fyzicky; to znamená, že souzníme s křehkostí dítěte, mladého člověka a dospělého, ale zároveň jim poskytujeme bezpečí. Dokonce i společník stojí fyzicky před oběma nebo mezi nimi neutrálním způsobem a podporuje ty, kteří se nacházejí v pozici

2

konflikt (krajní opatření), aby si neublížily; zejména v raných fázích dětství kvůli impulzivní povaze – přirozenému projevu člověka v tomto stádiu -, protože nezměří nebezpečí. V jednom případě jedenapůlleté dítě hodilo láhev silou a zranilo svého bratra.

Je třeba poznamenat, že u starších chlapců a dívek je doprovázení jiného druhu, protože bere v úvahu stav kognitivní vyspělosti, který souvisí s formální logikou myšlení, a proto se prostřednictvím dialogu založeného na vzájemném respektu dosahuje tvůrčích řešení při řešení konfliktů (to může být předmětem jiného článku).

Agrese, která ohrožuje integritu jednotlivce i ostatních, také není přirozeným mechanismem uvolňování napětí.

Je zřejmé, že prostředí nás podmiňuje a že mechanismy přežití se aktivují, když organismus vnímá nebezpečí. V různých sociálních prostředích, kterých se účastním, je důležité udržovat “harmonii” v soužití. Proto je považováno za zlaté pravidlo: “žádná fyzická agrese, žádná verbální agrese a žádné obtěžování”, zdůrazňuje se, že se nesmí nikomu ublížit. V případě nedodržení podmínek jsme připraveni poskytnout emocionální podporu a ověřit, zda je dodržována.

Je důležité si uvědomit, že některé vzniklé situace jsou “bezodkladně” podrobně projednávány všemi zúčastněnými, dokud nemají pocit, že vyjádřili své nepohodlí, nespokojenost a především, když bylo nalezeno řešení, které uspokojuje obě strany.

Víme však, že ačkoli vnitřní procesy, které se spouštějí, nejsou viditelné, energeticky a emocionálně jsou vnímatelné a představují složitou bioenergetickou dynamiku; protože neurochemická úroveň mozku se spustí a začne produkovat kortizol a adrenalin – antistresové hormony -, které se aktivují, aby chránily organismus před jakýmkoli nebezpečím. Také se má za to, že blokují traumatické zážitky.

Pamatujme, že nevyjádřené emoce a pocity se neasimilují, ani se nevymažou, ale uloží se a zůstávají latentní po několik let. To znamená, že ovlivňují, dokud není možnost mít podmínky pro restrukturalizaci (odblokování).

Je to podstatné, že se dítěti dostává emocionálního zadržování, aby se jeho tělo nedostalo do “režimu pohotovosti”, což je kruhový proces neurochemické produkce, který má tendenci měnit inhibiční procesy pro život. Při katarzi, kdy dochází k nadprodukci kortizolu a adrenalinu, jsou zaplaveny všechny tři systémy – imunitní, endokrinní a nervový.

Za těchto okolností je nezbytné, aby doprovodný postoj zahrnoval pozornost a skrytost, protože to usnadňuje vnímání jejich signálů a respektování jejich emocionální dostupnosti a jejich prostoru. V kritických chvílích někteří lidé ne vždy přijímají objetí nebo projevy náklonnosti.

V popsaném příkladu je Violet osmiletá dívka, nerada prohrává v deskových hrách, ani v žádných jiných (je jasně řečeno, že hraní je skutečná potřeba). Vítězství se pro ni stalo obsesí, a proto je kompenzační náhražkou.

Z tohoto důvodu ji drama ztráty intenzivně zasáhne, až ji zcela změní. Pokud tedy toto chování již rozpoznáme, můžeme k němu přistupovat opatrně.

Existují výklady, zda fyzické omezování dítěte neblokuje a neovlivňuje jeho emocionální a sociální projevy, a někteří je dokonce považují za “přehnané nebo kontraproduktivní”. Jak byste tedy řešili agresivní chování – fyzické, slovní nebo šikanu – na základě vzájemného respektu?

Z vlastní zkušenosti ze školních let vím, že známky z chování nepomohly snížit násilí. Agresivita dětí v posledních desetiletích se ve skutečnosti projevuje absurdním a exponenciálním nárůstem. Upřímně řečeno, donucovací parametry nefungují, není možné je kontrolovat, vymknou se kontrole, a co je nejzávažnější, v současné době se jim v běžných školách nelze vyhnout. Stručně řečeno, ať už se člověk účastní jakéhokoli prostředí, nejdůležitější je, aby nedocházelo k dalšímu zneužívání.

Co se stane s dítětem, kterému nevadí ubližovat druhým?

Když pochopíme, jak fungují procesy truchlení, objevíme také prvotní zranění a jejich příčiny, ať už u našich synů, dcer, partnerů nebo jiných členů sociálního prostředí. Příležitost navázat vztah bez posuzování, bez nálepkování a bez očekávání “dobrého chování”. Ale skrze přijetí BYTOSTI takové, jaká je, do jejího srdce s jejím životním příběhem.

Každý člověk je schopen své emoce regulovat sám, pokud jim dovolí, aby se projevily. Také díky vlastní – tvůrčí – zkušenosti je člověk schopen přinést si štěstí. Obě dynamiky jsou projevem obrovského lidského potenciálu.

Pokud někoho s úctou doprovodíte, když se vypovídá, usnadníte mu, aby sám našel klid. Poté zažijete pocit lehkosti a v následujícím okamžiku budete s oživenou myslí pokračovat ve své činnosti.

“Po bouři přichází klid”.

31. 05. 2020
San Mateo-Costa Rica

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *