DVA SVĚTY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

Autor: Esperanza Chacón

Prostřednictvím sítí jsem se spojila s jednou zvláštní kamarádkou z Ekvádoru a využila jsem WiFi a zeptala se jí, jak se jí daří s dětmi v nuceném domácím vězení. Řekl mi, že se mu daří dobře a že v každodenním životě vypozoroval několik věcí, které vyvolávají potřebu vědět, jak chránit prostor každého z členů v intimním prostoru vztahů, zvaném rodina.

Tuto obavu beru jako přibližnou, protože když procházíme zkušeností nuceného uvěznění, ať chceme, nebo ne, “narážíme na sebe v sociálním prostoru a v individuálním prostoru, i když je to můj soukromý metr čtvereční”. Z toho vyplývá, že se zabýváme důsledky ochranné membrány a vazeb v sociálních vztazích.

“Citové pouto je silné citové pouto, které nám pomáhá chtít být s druhým člověkem, pomáhat si, chránit se a hladit se. Je to jeden z nejpozitivnějších vztahů, nejlidštější a nejpečlivější”.

(Arthur Janov 2001:334)

Život dává ženám jako matkám příležitost k přirozenému spojení, které je programem savčího druhu a nezbytnou součástí naší evoluční historie. Pěstovat tento vztah v praxi znamená mít s potomky srdečný vztah. Přestože matka a dítě sdílejí v těhotenství stejnou membránu – dělohu – jsou nezávislými bytostmi; “plodový vak” je membrána, která chrání embryo zvenčí a obaluje ho zevnitř, aby mohl pokračovat proces života. Tímto způsobem je stanoveno, co je to: “uvnitř a vně”, což při společném soužití umožňuje vzájemnou spolupráci. Nitroděložní prostředí je pro plod prostředím, v němž se vyvíjí na základě podnětů z okolí a informací obsažených v jeho DNA, jejichž účelem je aktivovat jeho potenciál pro přežití a seberealizaci.

Výzkum doktorů Thomase Vernyho a J. Kellyho The Secret Life of the Unborn Child (Tajný život nenarozeného dítěte) potvrzuje, že: “silná intrauterinní vazba je základní ochranou dítěte před nebezpečími a nejistotami vnějšího světa a jak jsme viděli, neomezuje se pouze na období dělohy (…) Tato vazba do značné míry určuje i budoucnost vztahu mezi matkou a dítětem” (1988:76).

Dítě pak vnímá podněty z okolí, které projdou prvním filtrem, mateřskou membránou. V tomto období je spojovacím článkem, ochranou, výživou a přispívá k jeho vývoji; proto se domnívám, že životním prostředím dítěte je jeho matka.

Jaká je tedy funkce membrány? Základem analýzy je buňka, nejjednodušší projev života, která se skládá z jádra, cytoplazmy a plazmatické membrány – polopropustné, průsvitné, dynamické a tekuté. Funkcí buněčné membrány je umožnit organismu vyloučit to, co nepotřebuje, a vpustit zvenčí to, co potřebuje, a přežití každé buňky závisí na této interakci, “která je 6 až 10 nanometrů silná a umožňuje zachovat rozdíly mezi vnitřkem a vnějškem buňky “1.

Když se dítě narodí, má lásku maminky a tatínka, kteří jsou mu fantastickou a nepostradatelnou citovou oporou. Navíc kontakt kůže na kůži – jednotlivé membrány – prostřednictvím hlazení poskytuje bezpečí. Když matka instinktivně přiloží dítě k srdci, syn nebo dcera tyto zvuky rozpozná, protože je už slyšel uvnitř, a potvrdí si, že je stále s ní. Stejně tak, když dospělí převezmou odpovědnost za péči o ně, plní přirozeným způsobem funkci membrány, protože jsou to oni, kdo připravují dům – hnízdo – k ochraně celistvosti všech, takže analogicky rodina představuje “vnější dělohu”.

Abychom se přiblížili komplexní odpovědi, je důležité vzít v úvahu, čeho si vážíme? Důraz je kladen na to, co je nejdůležitější pro vnitřní svět: autentické potřeby, citlivá období, vývojové fáze a rytmy; tyto prvky tvoří jejich životní plán a jsou doplněny vnějším světem – chaosem. Proto, aby děti mohly být doprovázeny s láskou a respektem, musí být nabízený fyzický prostor.

obsahuje dvě charakteristiky: že je “připravená a zároveň uvolněná”; ta v zásadě závisí na přístupu doprovázejících dospělých.

Je známo, že každý organismus obsahuje ve své DNA jedinečnou a cennou genetickou informaci, která se stává jeho “vnitřním průvodcem”. Proto, aby člověk rostl a dospěl, dodržuje svůj vlastní rytmus, který je založen na principu života: “interakce organismů s prostředím probíhá zevnitř ven”; Humberto Maturana nazývá tuto neustálou aktivitu mezi organismem a prostředím “strukturální spojkou”. Tento způsob bytí se zjednodušeně řečeno rovná “být aktivní”. U lidí se růst projevuje intenzivní hrou – spontánní a autonomní činností – která jim umožňuje pochopit, jak fyzický svět přirozeně funguje.

Pro optimální zrání lidské bytosti tedy ano nebo ano, ano:

 • ● prostor připravený podle potřeb scény.

 • empatický přístup dospělých, se kterými žije.

 • ● podněty – předměty.

 • ● jasný rámec a

 • ● rytmus – dynamika nebo struktura – v organizaci dne. Dbá se na to, aby tyto pokyny fungovaly ve všech fázích života, a je důležité, aby byly trvalé, protože jsou flexibilní a poskytují jistotu a pohodu.

  Naopak jsem vypozoroval, že když člověk necítí uspokojení svých základních potřeb, dopouští se zdánlivě “nevhodného chování”, protože aktivuje obranný systém, aby se s ním vyrovnal nebo se mu vyhnul, čímž se chrání a využívá svou bioenergii k zablokování nevhodného prožitku a chrání tak integritu svého já.

  Dalším důležitým prvkem, který přispívá ke společenským vztahům, je láska, která v praxi souvisí s respektováním individuality každého člena rodiny, což je složité vzhledem k tomu, že každý má své potřeby a vlastnosti. V tomto smyslu “láska znamená přijímat druhého takového, jaký je”. Dokud je jeho srdci nasloucháno: bolesti, hněvu, smutku, radosti, žárlivosti, bude mít v každém věku zážitek přijetí, pocitu, že je milován, protože je mu dovoleno vyjadřovat emoce svým vlastním způsobem, pokud tím neubližuje sobě nebo druhým.

  Stručně řečeno, sebedůvěra a vnitřní síla každého z nás je důsledkem dávání a přijímání lásky a úcty, což přispívá k vyživování emočních membrán, a my získáváme schopnost sebeovládání vlastních emocí, abychom byli k dispozici pro vztahy s ostatními, což je ve světě známo jako emoční inteligence.

  Nyní je na nás, abychom našli společný prostor – domov – protože se svou každodenní činností můžeme, ale nemusíme navzájem ovlivňovat.
  Například když:

  • ● vstupujete do osobního prostoru bez komunikace,

  • ● braní cizích věcí bez dovolení,

  • ● činnost je náhle přerušena,

  • stejný předmět nebo pozornost je žádána ve stejnou dobu, patří mezi nejčastější.

   Dost důvodů, proč je nutné spolu mluvit o tom, co se nám líbí a co ne, abychom rozpoznali základní potřeby každého z nás a dosáhli dohody mezi námi všemi.

   Užitečným nástrojem v komunikaci jsou pravidla, dohody a důsledky, které se shodují, a pokud jsou jasné, fungují překvapivě dobře. Někdy je třeba stanovit fyzické, vymezené nebo písemné hranice, například: sdílení ložnice, v takovém případě může být dokonce fyzicky vymezena kusem nábytku, kobercem, provazem apod. Pomáhá také vyvěšení malých cedulek: “vstup bez bot”, “organický a anorganický odpad”, “zákaz fyzické a slovní agrese”, “nechte hračky na svém místě”, “respektujte osobní prostor”, “před vstupem zaklepejte” apod.

   Doporučujeme, abyste v rámci uctivé komunikace nejprve navázali oční kontakt s osobou, která o to žádá, a to v okamžiku, kdy to potřebuje; zabráníte tak tomu, aby byla rozrušená nebo úzkostná a opakovaně volala nebo dokonce křičela, protože si možná myslí a cítí, že není vyslyšena. Pokud není možné vyhovět vašemu požadavku, když o to požádáte, stále se na vás díváme a jasně vám řekneme, abyste počkali, až bude možné vaši potřebu splnit.

   Nucená vazba nám ukázala, že v soužití se setkáváme se dvěma situacemi: s možností reorganizace v rámci rodiny s ohledem na potřeby všech členů, tedy s tím, že domov je prostorem, kde se učíme žít společně v harmonii. V opačném případě, pokud budou i nadále automaticky reprodukovat zvyky, které nerespektují, to neprospívá kultivaci důvěry a otevřenosti vůči změnám.

   Proto je důležité mít harmonické prostředí, aby každý byl v kontaktu sám se sebou, se svými potřebami a následně se rozhodoval od srdce, žil život s vášní, abychom byli schopni znovu objevit sami sebe a zajistit si štěstí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *