ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. PRAVIDLA A PODMÍNKY.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují podmínky, za nichž společnost LABORATORIO AUTODIDACTA používá a chrání informace, které jí uživatelé poskytují při používání jejích webových stránek. TaTato společnost dbá na bezpečné zacházení s údaji uživatelů jejích webových stránek. Pokud žádáme o vyplnění polí s osobními údaji, podle nichž vás lze identifikovat, činíme tak se zárukou, že získané informace budou použity pouze v souladu s podmínkami tohoto dokumentu. Stávající zásady ochrany osobních údajů se však mohou v průběhu času měnit nebo být aktualizovány, a proto důrazně doporučujeme tuto stránku průběžně kontrolovat a ujistit se, že jste s případnými změnami srozuměni.

Získané informace

Naše webové stránky mohou získávat osobní údaje, jako jsou jméno, kontaktní informace (např. e-mailová adresa) a demografické údaje. Specifické dodatečné informace mohou být vyžadovány také v případě, že se jedná o nezbytnou náležitost ke zpracování objednávek, k dodávce nebo k fakturaci.

Získané informace

Naše webové stránky využívají tyto informace k poskytování co nejlepších služeb, zejména ke sledování uživatelů, k případnému sledování objednávek a ke zlepšování našich produktů a služeb. Prostřednictvím našich stránek můžeme pravidelně zasílat e-maily se speciálními nabídkami, novými produkty a dalšími marketingovými informacemi, které pro vás považujeme za relevantní nebo přínosné. Tyto e-maily budou zasílány na vámi uvedenou adresu a z jejich odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Společnost LABORATORIO AUTODIDACTA se zavazuje plnit svou povinnost týkající se zabezpečení vašich informací. Používáme nejmodernější systémy a neustále je aktualizujeme v zájmu vyloučení možnosti neoprávněného přístupu.

Soubory cookie

Soubor cookie označuje soubor, který je odeslán s cílem vyžádat si povolení k uložení ve vašem počítači. Přijmete-li cookie, soubor se vytvoří a nadále slouží k získávání informací o webovém provozu a také přispívá k dalším možnostem tvorby Laboratorio Autodidacta. Díky další z funkcí souborů cookie jsou webové stránky schopny vás individuálně rozpoznat a následně vám poskytovat co možná nejperzonalizovanější služby.

Naše webové stránky používají soubory cookie k identifikaci navštěvovaných stránek a k určení četnosti návštěvnosti. Tyto informace slouží výhradně účelům statistické analýzy a následně jsou trvale vymazány. Soubory cookie můžete ve svém počítači kdykoli vyloučit. Soubory cookie sice napomáhají ke zkvalitňování služeb poskytovaných webovými stránkami, neumožňují však přístup k vašim osobním informacím ani k informacím o vašem počítači, pokud se je sami nerozhodnete poskytnout napřímo. Používání souborů cookie můžete přijmout, nebo odmítnout. Většina prohlížečů však soubory cookie přijímá automaticky, neboť slouží k lepšímu provozu webových služeb. Rovněž máte možnost změnit si nastavení svého počítače tak, abyste soubory cookie odmítli. Pokud je odmítnete, je možné, že nebudete moci využívat některé z našich služeb.

Odkazy na třetí strany

Tyto webové stránky mohou obsahovat další odkazy na jiné stránky, které by vás mohly zajímat. Jakmile na tyto odkazy kliknete a naše stránky opustíte, nemáme již kontrolu nad stránkami, na které jste přesměrováni, a tudíž nejsme zodpovědni za podmínky, za ochranu soukromí ani ochranu údajů na těchto stránkách třetích stran. Výše zmiňované stránky podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů a doporučujeme vám ověřit si, zda s nimi souhlasíte.

Kontrola vašich osobních údajů

Získávání nebo používání osobních údajů poskytnutých v rámci našich webových stránek můžete kdykoliv omezit. Kdykoliv jste požádáni o vyplnění formuláře (např. formuláře určeného pro registraci uživatele), můžete zaškrtnout, nebo naopak zrušit možnost zasílání informací e-mailem. Pokud jste zaškrtli možnost zasílání newsletteru nebo reklamy, můžete ji zase kdykoliv zrušit..

Společnost Laboratorio Autodidacta nebude bez vašeho souhlasu veškeré získané osobní údaje prodávat, předávat ani nijak šířit, s výjimkou žádosti soudu o jejich poskytnutí na základě soudního nařízení.

SpolečnSpolečnost LABORATORIO AUTODIDACTA si vyhrazuje právo podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů kdykoliv změnit.